De rol van een veiligheidscoördinator bij een nieuwbouw

13 December 2016 -

Hoewel zijn rol beperkt is, vervult de veiligheidscoördinator een belangrijke taak bij een nieuwbouw. Lees er hier meer over.

De veiligheidscoördinator

Wat is een veiligheidscoördinator? De veiligheidscoördinator zorgt voor de veiligheidscoördinatie en de gezondheid tijdens de bouwwerken. Hij speelt een belangrijke rol, want hij voorkomt ongevallen tijdens de werken. Hij is degene die zorgt voor de veiligheidsmaatregelen en de nodige administratie.

Onrechtstreeks maakt de veiligheidscoördinator het je mogelijk om in de toekomst je huis te verkopen, want hij is het die het postinterventiedossier (PID) opstelt, een dossier dat de belangrijkste elementen van de uitgevoerde werken bevat. Dit dossier moet verplicht overgedragen worden aan de persoon die je huis aankoopt.

Wie duidt de veiligheidscoördinator aan?

De veiligheidscoördinator wordt doorgaans door de architect aangesteld, maar aannemers stellen er meestal ook een voor in hun offerte. Hij moet gekozen worden voor het aanvatten van de werken. Zijn aanstelling is verplicht bij werken die door twee aannemers worden uitgevoerd. Indien de werken door een enkele aannemer worden uitgevoerd, is het niet verplicht om een coördinator aan te duiden.

Woningen Blavier en de veiligheidscoördinator

Woningen Blavier biedt je deze service. Daarom geven wij in onze prijsoffertes altijd een adviesprijs mee voor deze coördinatie. De specifieke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op het werkterrein zijn sowieso verzorgd door Woningen Blavier en zijn opgenomen in onze standaardoffertes.

Delen