De tuin van je buurman is binnenkort ook een beetje van jou!

De tuin van je buurman is binnenkort ook een beetje van jou!
30 September 2021 -

Vanaf woensdag 1 september zullen eigendomsrechten niet meer helemaal hetzelfde zijn. De eigenaar zal inderdaad een aantal concessies moeten doen: zijn tuin zal onder bepaalde voorwaarden toegankelijk zijn voor zijn buren.

Deze nieuwe eigendomswet zal gevolgen hebben voor de privacy van de tuinen, wat huiveringwekkend is. Waar men vroeger de tuin van de buren kon betreden en daar een ladder kon plaatsen om de heg te snoeien of de dakgoot schoon te maken, heeft deze activiteit zich nu uitgebreid naar de bouw van gebouwen. Concreet kan je dus de tuin van de buren gebruiken om steigers te plaatsen of een kraan om iets op je land te bouwen als je niet over de nodige ruimte op je eigen perceel beschikt. Uiteraard zal het nodig zijn om de buren vooraf te informeren om zo min mogelijk schade aan te richten. En dat is nog niet alles: vanaf 1 september heb je ook het recht om je bal of je huisdier op te halen als het daar per ongeluk wordt gevonden. Aan de andere kant, en logisch, is het niet toegestaan om opzettelijk je bal over de heg te gooien om naar je buurman te gaan kijken. En nog minder naar zijn huis gaan wanneer je maar wilt, wat beledigend zou zijn. Gezond verstand blijft: als de buurman thuis is, bel dan eerst voordat je de tuin ingaat. Als hij er niet is, kun je snel in-en uitstappen.

De geautoriseerde wandeling op privéterrein
Een ander gevolg van deze hervorming: de wandeling op eigen grond.Vroeger was wandelen daar,zelf per ongeluk, strafbaar. Tegenwoordig is dat heel anders: wandelaars kunnen nu zelfs op privéterrein lopen zolang ze niet bebouwd of gebouwd zijn of er geen bordjes zijn die de doorgang verbieden. Enige beperking: de eigenaar mag niet ‘verveeld’ zijn.Zo is het bijvoorbeeld verboden om afval te laten rondslingeren of je tent daar op te zetten. De keerzijde van de medaille: het perverse effect van deze nieuwe wet is dat er overal hekken en verbodsborden komen te staan.

De problemen anticiperen.
Een van de voordelen van deze nieuwe wet is om de vrederechter op voorhand te kunnen grijpen, dat wil zeggen voordat zich een ramp voordoet. In het verleden was het immers noodzakelijk om te wachten tot een vordering was ingesteld voordat men de zaak aan de rechter kon voorleggen. Dit bracht enorme kosten(taxaties enz.) met zich mee gezien de soms belachelijke financiële belangen. In de praktijk hoef je niet langer te wachten op een geschil met je buurman om naar de rechter te stappen. We kunnen daarom een rechter vragen of «dergelijk gedrag dat zich voordoet of gaat plaatsvinden niet onrechtmatig is in de zin van de wet en de rechter vragen om bepaalde feiten goed te keuren».
Dit lost echter niet alles op, omdat het begrip eigendom erg gevoelig blijft.

Delen