Manieren om je nieuwbouw te financieren

Manieren om je nieuwbouw te financieren
14 May 2020 -

Manieren om je nieuwbouw te financieren. Wie een nieuwe woning bouwt, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met de overgang tussen de huurprijs of lening die loopt voor de huidige woning en de lening die wordt afgesloten voor de nieuwbouw. Wij leggen uit wat al dan niet mogelijk is gedurende deze bijzondere periode…

Tenzij je over voldoende financiële reserves beschikt om je nieuwe woning uit eigen zak te betalen, blijft een hypothecair krediet de meest voor de hand liggende oplossing om de aankoop van een onroerend goed te financieren. Concreet houdt dit principe in dat de kredietverstrekker het geleende bedrag ter beschikking stelt en dat je elke maand een deel van je lening aflost volgens een afgesproken terugbetalingsplan. Daarnaast betaal je ook intresten. En om de terugbetaling van de verschuldigde bedragen te garanderen, eist de kredietverstrekker doorgaans dat je een hypotheek neemt op je woning.

 

Hoe pak je de dubbele afbetaling aan?

Wie een nieuwe woning bouwt, wordt vaak geconfronteerd met een dubbele afbetaling: als je je huidige woning huurt, moet je enerzijds de huur en anderzijds de nieuwe lening betalen.

Een andere situatie is dat je je eerste eigendom moet verkopen om de tweede te financieren (als je reeds eigenaar was). Dat brengt echter heel wat tijdsdruk met zich mee en je huis snel verkopen, is nooit goed… Daarom werden er verscheidene krediettypes uitgewerkt om deze bijzondere situatie aan te pakken.

 

  1. Het overbruggingskrediet. Dit krediet maakt het mogelijk om geld te lenen voor een korte periode. Dat geld betaal je dan terug zodra je oude woning is verkocht. Gedurende de beperkte looptijd van een dergelijk krediet betaal je intresten op het bedrag van het overbruggingskrediet op de voorziene vervaldagen. Helaas zijn die intresten vrij hoog.
  2. Terugbetaling zonder uitstel. In dit geval begin je de lening onmiddellijk terug te betalen en worden de maandelijkse aflossingen berekend volgens het vrijgemaakte bedrag. Die maandaflossingen stijgen naarmate je meer geld opneemt om je nieuwbouw te betalen. Uiteraard moet je erover waken dat je aan het einde van het project zowel de terugbetalingen als de woonkosten kunt betalen.
  3. Lening met aflossingsvrije periode. In dit geval begin je je krediet pas terug te betalen wanneer de volledige lening is opgenomen, met andere woorden het moment waarop je je nieuwe woning betrekt en geen andere woning meer hoeft te betalen. Op dat ogenblik krijg je nog de keuze uit diverse formules.
    • Ofwel stel je de volledige terugbetaling van je lening uit tot aan de voorlopige oplevering (kapitaal en intresten worden dan pas terugbetaald vanaf de volledige opname van het bedrag). Dit is de meest comfortabele situatie gedurende het bouwproces maar er is ook een keerzijde aan de medaille: de niet betaalde intresten van de bouwperiode worden gekapitaliseerd en verhogen het bedrag van je lening. Bij bepaalde banken voel je die meerkost echter niet in de maandaflossing omdat ze de looptijd van het krediet een beetje verlengen.
    • Een andere mogelijkheid is dat je enkel de kapitaalaflossingen uitstelt maar wel de zogeheten ‘intercalaire’ intresten betaalt. Die intresten worden gestort aan de bank terwijl de terugbetaling van de lening wordt uitgesteld. De intresten worden berekend op de rentevoet van de lening tot aan de volledige opname van het krediet. Vanaf die datum begint de terugbetaling van het kapitaal. Hoe hoger het opgenomen bedrag, hoe hoger de intercalaire intresten zullen zijn. Dus zelfs in dit geval wordt de laatste periode, wanneer je nieuwbouw de voltooiing nadert, het moeilijkst: wanneer je 95 procent van de lening hebt opgenomen, is het bedrag van de intresten bijna even hoog als dat van de maandaflossingen (ongeveer 80 procent). Die periode is echter relatief kort, doorgaans zo’n twee tot drie maanden.

 

De overdracht van je oude hypothecaire krediet

Als je reeds een woning bezat en een hypothecair krediet had, is het ook mogelijk om dit krediet over te dragen naar je nieuwe woning.

Dit is een interessante oplossing want je betaalt dan geen wederbeleggingsvergoeding aan de kredietgever, aangezien je lening gewoon doorloopt. Bovendien zijn de kosten voor de hypotheekoverdracht lager dan wanneer je je oude hypotheek licht en een nieuwe hypotheek neemt. Ook vermijd je de kosten voor de opening van een nieuw hypothecair krediet terwijl je toch de fiscale voordelen behoudt… Maar opgelet: soms kan een nieuw krediet fiscaal interessanter zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de rentevoeten sterk gedaald zijn. Dat gezegd zijnde, moet je weten dat de kredietoverdracht het in principe mogelijk maakt om de voorwaarden van je hypothecair krediet opnieuw te onderhandelen. Dat alles moet bekeken en besproken worden.

Eveneens belangrijk om weten, is dat je bij de overdracht van je oude hypothecaire krediet nog steeds dossier- en taxatiekosten betaalt (al is dat niet systematisch het geval, dus vraag dit zeker na).

Nood aan inspiratie voor jouw toekomstige woning? Vraag jouw gratis catalogus aan.

Delen