Wat is een BEN-woning?

Wat is een BEN-woning?
1 October 2020 -

Wat is een BEN-woning? BEN (‘Bijna Energie Neutraal’) is het niveau van energieprestaties dat nieuwe gebouwen vanaf 2021 moeten halen…

BEN is de toekomstige energienorm voor gebouwen: vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen ‘bijna energieneutraal’ zijn. Concreet betekent dit dat BEN-woningen over een optimale isolatie en ventilatie beschikken, dat ze nagenoeg geen energie meer verbruiken en dat de verbruikte energie voornamelijk afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen.

 

De voordelen

 • De energiefactuur van een BEN-woning ligt gevoelig lager.
 • Meer comfort. In een BEN-woning is het erg aangenaam toeven omdat er minder warmteverlies en tocht is.
 • De vastgoedwaarde. Een BEN-woning zal competitiever zijn op de markt en zal haar waarde in de loop der jaren beter behouden.
 • Dankzij het gebruik van hernieuwbare energie is een BEN-woning minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

 

In Vlaanderen moeten zes voorwaarden zijn vervuld:

 1. De verschillende constructieonderdelen (daken, muren, vloeren, ramen, deuren, enz.) moeten aan specifieke Umax-eisen voldoen
 2. E-peil lager dan of gelijk aan 30
 3. S-peil lager dan of gelijk aan 28 (niveau geïntroduceerd in 2018)
 4. Oververhittingsindicator lager dan 6.500 Kh
 5. Ventilatiesysteem dat aan de geldende normen voldoet
 6. Verplichte integratie van hernieuwbare energiebronnen (minimaal 15 kWh/m²/jaar)

 

In Wallonië moet elke woning (huis of appartement) aan de volgende zeven voorwaarden voldoen om het label Q-ZEN (Quasi Zéro ENergie), de Waalse tegenhanger van BEN, te behalen:

 1. De verschillende constructieonderdelen (daken, muren, vloeren, ramen, deuren, enz.) moeten aan specifieke Umax-eisen voldoen
 2. K-peil lager dan of gelijk aan 35
 3. Ew-peil lager dan of gelijk aan 45
 4. Espec-peil lager dan of gelijk aan 85 kWh/m²/jaar
 5. Oververhittingsindicator lager dan 6.500 Kh
 6. Ventilatiesysteem dat aan de geldende normen voldoet
 7. Doorgedreven hernieuwbare energiebronnen

En dan is er nog Brussel, waar in 2015 de passiefnorm werd ingevoerd. Vanaf 2021 moeten nieuwe gebouwen echter aan de nZEB-norm (nearly Zero Energy Building) voldoen. Globaal gesproken voldoet 85 procent van de passiefwoningen reeds aan deze eisen. Veel bijkomende inspanningen zullen er dus niet meer nodig zijn.

Nood aan inspiratie voor jouw toekomstige droomwoning? Vraag je gratis catalogus aan!

Delen