Wat zijn de verschillende stappen van een bouwproject?

Wat zijn de verschillende stappen van een bouwproject?

Er zijn verschillende fasen in het proces van het bouwen van een sleutel-op-de-deur woning. Een afspraak met de bank, keuze van de bouwgrond, ontmoeting met een bouwadviseur… Van het doorbladeren van een catalogus tot de definitieve oplevering, is de route rijk en gevarieerd

De start van een bouwproject is soms liefde op het eerste gezicht : we vallen voor een woning ontdekt in een catalogus, op straat, bij een bezoek in een kijkwoning of tijdens opendeurdagen zoals Blavier organiseert. Sommige kandidaat-bouwers gaan nog verder door een ‘boek’ te maken van hun favoriete woningen of zelfs een maquette van hun droomhuis te ontwerpen.

Hoe dan ook, om een bouwbedrijf te leren kennen, gaat er niets boven het doorbladeren van een catalogus. Je vindt er een tal van informatie over het type woningen, de bouwprijzen, het bouwproces, de lastenboek, de getuigenissen van de klanten, maar ook de historie, de inspiratiewoningen, de bouwgronden in portefeuille… Voor meer info, bezoek de volgende pagina van de website van Blavier : https://www.blavier.be/nl/vraag-jouw-gratis-catalogus-aan/

Bepaal jouw budget

De tweede stap dient om te bepalen wat het beschikbare budget is. Hierbij wordt rekening gehouden met het spaargeld, maar ook met de leencapaciteit. Vergeet in het kader van een nieuwbouw niet de prijs van de grond en die van het huis (maar ook van de tuin die we vaak weglaten) erbij op te tellen. Opgemerkt moet worden dat het sinds 2020 niet meer mogelijk is om het volledig bedrag (maar wel 90%) te lenen. Men moet ook weten dat de Nationale Bank voor 35% van de aanvragen mogelijke vrijstellingen heeft voorzien. De selectie zou a priori in geval per geval worden gemaakt : de persoon is al klant bij de bankinstelling, hij heeft al spaargeld, de ouders zijn klanten…

Om een lening te krijgen, is het ook mogelijk om met de garanties te spelen (die van de ouders die als borgstellers optreden wordt het meest gebruikt).
Maar goed nieuws voor de nieuwbouw : met de nieuwe wetten is het nu mogelijk om 100% van de BTW te financieren tegen 50% voorheen. Het quotum blijft op zijn beurt op 90%. Maar de BTW-winst levert al veel geld op.

Een bouwgrond vinden

Het vinden van een bouwgrond is een complexe onderneming, maar niet onmogelijk. De moeilijkheid om een perceel te vinden heeft vooral te maken met de ligging : als Brussel, Vlaams-Brabant al heel goed volgebouwd zijn (en de bouwgrond is er dus schaars en duur), blijven de meeste andere Vlaamse provincies tot op de dag van vandaag min of meer gespaard.

Hoe dan ook, er zullen enkele vragen gesteld worden voordat de verkoopakte voor de bouwgrond wordt ondertekend. Is het een goede ligging? Is het rustig gelegen? Zijn de stedenbouwkundige voorschriften streng of laks? (Wil je een ultra moderne woning, zorg er dan op voorhand voor dat dit mogelijk is – het zou zonde zijn om je droomhuis op te gevens wegens verwaarlozing). Wil je een woning met veel zon, dan vermijd je ook het kiezen van een terrein blootgesteld aan het Noorden…

Bouwgrond die moet worden verhoogd of verlaagd, brengt ook extra kosten mee. Ten slotte moet de kwaliteit van de grond niet lichtzinnig worden opgevat: het zal het type fundering en hun prijs bepalen (een grondonderzoek stelt je in staat om alle kenmerken te kennen).

Een bouwadviseur ontmoeten

Zodra het beschikbare budget bekend is, maken kandidaat-bouwers een afspraak met een bouwadviseur bij het sleutel-op-de-deur bedrijf Blavier.
Deze stap is essentieel bij het beoordelen van het bedrijf. Voel je je zelfverzekerd, begrepen, gehoord? Komt de bouwadviseur je betrouwbaar en professioneel over? Aarzel niet om een afspraak te maken met een bouwadviseur van Blavier om hun professionaliteit te verzekeren.

Over het algemeen zal een ‘goed’ bouwbedrijf van een onberispelijke reputatie genieten, de Breyne-wet en het Charter van de Woning- en appartementsbouwers respecteren. Ter herinnering, de wet Breyne biedt de aanbestedende dienst een reeks waarborgen en voordelen : een vaste prijs en termijnen ( dagvergoedingen bij vertraging), een dubbele aanvaarding (voorlopig en definitief), een bankgarantie in het kader van het garanderen van de succesvolle voltooiing van het werf, betalingen in termijnen die overeenkomen met de voortgang van de werken en een tienjarige garantie (10 jaar).

Een voorontwerp maken

Na de eerste vergadering zal er nog een afspraak gemaakt worden met de bouwadviseur en een architect (onafhankelijk van het bouwbedrijf) om een voorbereidend project uit te voeren. Bij Blavier wordt dan een studieovereenkomst gepland om tot een nauwkeurige prijsopgave te komen, zodat je een transparente prijs krijgt tijdens de werken.

Het voorgestelde contract vermeldt ook een bepaald tijdschema en de leveringsdatum.
Uiteindelijk, met een bouwbedrijf zoals Blavier,worden klanten tijdens het hele project met vriendelijkheid , regelmaat en professionaliteit bij de hand genomen, geadviseerd en begeleid.

Voorlopige en definitieve oplevering

De oplevering van een nieuwbouw vindt plaats in twee stappen: de voorlopige en definitieve oplevering (na minimaal twaalf maanden). De voorlopige oplevering heeft tot doel de voltooiing van de werken te bevestigen en na te gaan of het resultaat overeenstemt met de plannen en de specificaties. Het wordt uitgevoerd als een ‘rondleiding’ in aanwezigheid van de architect en de aannemer. Het is dan jouw plicht om te controleren op de aanwezigheid van zichtbare gebreken en deze te melden. Deze controle eindigt met het opmaken van een rapport van de voorlopige oplevering. Vanaf dat moment wordt je officieel eigenaar van de woning en dien je dus ook de nodige verzekeringen af te sluiten om deze te beschermen.
Definitieve oplevering daarentegen is de definitieve goedkeuring van het werf door de eigenaar. Op dat moment dienen al de zichtbare gebreken die zijn geconstateerd tijdens de voorlopige oplevering en tijdens de testperiode te zijn verholpen. Dit is tevens het uitgangspunt voor tienjarige aansprakelijkheid, tenzij in het contact anders bepaald is.

Delen