WELKE FUNDERING MOET JE GEBRUIKEN OM JE HUIS TE BOUWEN?

WELKE FUNDERING MOET JE GEBRUIKEN OM JE HUIS TE BOUWEN?
20 September 2023 -

Bij het bouwen van je op maat gemaakte huis is de keuze van de fundering een van de eerste en belangrijkste stappen in jouw project.

De funderingen hebben de essentiële functie om de stabiliteit van je constructie te waarborgen. Ze dragen het totale gewicht van je huis en verdelen dit over de grond.

Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld funderingsplaten of strokenfunderingen . Maar je keuzes zijn voornamelijk afhankelijk van de aard en stabiliteit van de grond, het gewicht van het gebouw, en ook van je budget.

Het bouwen van je eigen op maat gemaakte huis is vaak het project van een leven. Je zult vele keuzes moeten maken, en de kwestie van de fundering is essentieel. Je zult ook moeten overwegen of je een kelder of een geventileerde kruipruimte wilt – en analyseren of het terrein dit toelaat.

Denk eraan om je te laten begeleiden door experts om de juiste beslissingen te nemen en van je project een succes te maken.

Dus, welke fundering moet je kiezen voor je op maat gemaakte huis? Blavier helpt je om duidelijkheid te krijgen.

Bodemonderzoek

De funderingen verdelen de druk die wordt uitgeoefend door de belastingen van het gebouw over de grond.

Een voorafgaand bodemonderzoek is daarom essentieel om te bepalen welke funderingen het meest geschikt zullen zijn om de stabiliteit van het gebouw te waarborgen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een deskundig ingenieur die ook de plannen van jouw toekomstige huis zal analyseren. Het resultaat van het onderzoek geeft de aard en draagkracht van de grond aan, en dus het type funderingen dat nodig is voor jouw bouwproject.

Kelder of kruipruimte?

Dit is een belangrijke vraag. Wil je een kelder of een kruipruimte onder je huis? Je moet niet alleen nadenken over wat je wilt en nodig hebt, maar ook rekening houden met de eigenschappen van de grond onder je woning. Hoewel beide opties voordelen hebben, verschillen de kosten en kunnen deze van invloed zijn op je uiteindelijke keuze.

  • Kruipruimte

 Een kruipruimte is een vrije ruimte onder de vloer van de begane grond. Deze ruimte, die het hele jaar door een constante temperatuur heeft (ongeveer 10°C), dient als bufferzone om jouw huis te isoleren tegen het latente vocht in de grond, omdat de vloer van de begane grond niet direct op de grond rust. De kruipruimte beschermt ook jouw woning tegen overstromingen en mogelijke bodembewegingen.

Het voornaamste voordeel van een kruipruimte is dat het de fundamenten voorziet van de essentiële omstandigheden die nodig zijn om de langdurige stabiliteit van jouw op maat gemaakte huis te verzekeren.

Een ander voordeel is dat de kruipruimte een ruimte biedt voor technische installaties in de bouw, zoals afvoerleidingen. Met een hoogte van ongeveer 60 cm is het echter niet bedoeld om vrij in rond te lopen, in tegenstelling tot een kelder. Het is toegankelijk voor eventuele reparaties aan de technische installaties, maar het moet niet worden beschouwd als een echte ruimtewinst.

  • De kelder

De kelder laat je echt de bruikbare oppervlakte van je huis vergroten en biedt waardevolle opslagruimte. Een mooie toegevoegde waarde voor je op maat gemaakte huis! Je kunt er natuurlijk ook alle technische apparatuur plaatsen, zoals een ketel of een ventilatie-eenheid.

De bouw van een kelder brengt hogere kosten met zich mee dan een kruipruimte. Je budget moet dus een van de te overwegen factoren zijn.

Aangezien de kelder blootgesteld wordt aan aanzienlijke vochtigheidsrisico’s, is het van cruciaal belang om het ontwerp en de bouw ervan toe te vertrouwen aan experts om onaangename verrassingen te voorkomen.

Er bestaan twee types kelders die worden gekenmerkt door hun constructiemethode: een kelder van metselwerk en een kelder van beton.

Bij een gemetselde kelder worden de muren opgetrokken uit bakstenen en rusten ze op funderingszolen of op een gewapende betonplaat (zoals hieronder beschreven).

Een betonnen kelder wordt daarentegen ter plaatse gestort en bestaat uit een betonnen vloerplaat en betonnen wanden. Deze optie is duurder, maar effectiever tegen vochtproblemen.

De funderingen

Of je nu wel of niet kiest voor een kelder of een kruipruimte, het zijn de funderingen die de stabiliteit van je op maat gemaakte huis zullen waarborgen. Er zijn drie soorten funderingen.

Funderingen op een strook of ondiepe funderingen

Is jouw grond perfect stabiel en biedt ze uitstekende draagkracht? Goed nieuws, je kunt je tevreden stellen met zogenaamde “ondiepe” funderingen die geen speciale versterking vereisen. Dit zijn strookfunderingen. Hun voordeel? Ze zijn ook de goedkoopste.

Deze strookfunderingen zijn van beton (of gewapend beton, afhankelijk van de situatie) en worden in de grond ingegraven. Het zijn de ondiepste funderingen, hoewel hun diepte afhangt van de aanwezigheid van kelders of geventileerde ruimtes.

Er wordt een betonnen vloerplaat met een dikte van 12 tot 15 cm gegoten rondom de strookfunderingen, die de dragende muren ondersteunen. Deze vloerplaat wordt rechtstreeks op de grond gestort, op een vlak en geëgaliseerd zandbed. Het betreft een niet-dragend gedeelte van de constructie, waardoor alleen lichte scheidingswanden van het gebouw erop kunnen rusten.

Ingegraven funderingen of “half-diepe” funderingen.

Als de grond van nature instabieler is (met een gemiddelde draagkracht) of als de constructie zwaarder is, zal een ingegraven fundering nodig zijn om de stabiliteit van jouw op maat gemaakte huis te waarborgen. Dit type fundering wordt versterkt met wapening en gemaakt van gewapend beton (met een dikke vloerplaat van 20 tot 30 cm dik). Het wordt over het volledige grondoppervlak van de constructie gestort, en de dragende muren van het toekomstige huis worden direct op de plaatfundering opgericht.

We komen plaatfunderingen het meest tegen wanneer de grond te zacht is of in het geval van moerassige, modderige, zanderige of te samendrukbare bodems. Een plaatfundering kan ook worden aanbevolen als er een ondiep grondwaterpeil aanwezig is.

Een plaatfundering heeft als functie om het gewicht van de constructie naar de diepere lagen van de bodem te geleiden, die meer stabiliteit bieden en voldoende draagvermogen voor de constructie verschaffen.

Plaatfunderingen vereisen grotere werkzaamheden en zijn dus duurder dan strookfunderingen.

De funderingen op palen of “diepe” funderingen.

Funderingen op palen zijn nodig op onstabiele gronden of bij zeer zware constructies. 

Ze bestaan uit metalen buizen bedekt met gewapend beton. Dit zijn de diepste funderingen: ze reiken meestal tot meer dan 5 meter diepte om stabiele grond te bereiken.

Maar wees gerust, funderingen op palen zijn zeer zeldzaam in het geval van op maat gemaakte huizen.

Dus, welke fundering moet je kiezen voor je op maat gemaakte woning?

De experts van Blavier zullen je begeleiden bij de mogelijke opties, zorgvuldig bestudeerd op basis van de kenmerken van de grond, jouw specifieke behoeften en jouw budget.

Als er meerdere opties voor jou beschikbaar zijn, overweeg dan om toekomstgericht te denken door de voordelen en nadelen van elke keuze te analyseren, evenals eventuele beperkingen in jouw omgeving. Op deze manier zal je goed voorbereid zijn om deze cruciale beslissing te nemen en een stevig fundament te leggen voor jouw op maat gemaakte bouwproject.

Delen