Wat is de wet Breyne ?

Wat is de wet Breyne ?

De wet Breyne reguleert de bouw en de verkoop van woningen in België. 

Het heeft tot doel kandidaat-bouwers of kopers van onroerend goed te beschermen tegen aannemers en bouwprofessionals. Ze werd in 1971 ingevoerd om uitgebreide bescherming te bieden aan toekomstige eigenaars tegen het risico van insolventie of faillissement van het bouwbedrijf.

Onze experts van Blavier bieden jou een overzicht van de garanties en toepassingsgevallen die door de wet Breyne zijn voorzien.

Wat houdt de wet Breyne in?

De wet Breyne regelt de woningbouw in België en biedt toekomstige eigenaars een uitgebreide bescherming. Verkopers en bouwbedrijven moeten eigenaars alle nodige informatie geven, garanderen dat die correct is en de volgende richtlijnen naleven:

 • De verkoper moet de totaalprijs van de overeenkomst vooraf vaststellen, in de overeenkomst opnemen en naleven.
 • De verkoper moet een verplichte waarborg voorzien die tot 100 % kan gaan.
 • Het voorschot dat bij het sluiten van de overeenkomst wordt betaald, bedraagt maximaal 5 % van de totaalprijs.
 • Het saldo is opeisbaar in schijven, die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de al uitgevoerde werken.
 • Er moet één jaar verstrijken tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering van de woning.
 • De verkoper is tien jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken en zware zichtbare gebreken.

Wanneer is de Wet Breyne van toepassing?

De wet Breyne beschermt:

 • Wie een huis bouwt
 • Als je een huis koopt dat nog gebouwd moet worden (op plan, bijvoorbeeld)
 • Wie een huis in aanbouw koopt

De wet Breyne is alleen van toepassing wanneer het (toekomstige) onroerend goed zich in België bevindt en bestemd is voor bewoning. Het kan zowel een huis als een appartement betreffen.

Goed om te weten : Het gebouw moet voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor bewoning worden gebruikt. Gemengd gebruik is toegestaan onder voorwaarde dat het gedeelte bestemd voor bewoning minstens gelijk is aan het gedeelte bestemd voor professioneel gebruik. Dit kan een hoofd- of tweede verblijf zijn.

De wet Breyne beschermt de opdrachtgever die een beroep doet op een vastgoedontwikkelaar, een aannemer, of een algemeen bouwbedrijf zoals Blavier, op voorwaarde dat hij of zij verantwoordelijk is voor het geheel van de werken. Als je besluit om meerdere dienstverleners in te schakelen voor de bouw van jouw huis, kan de Wet Breyne je niet beschermen.

Uiteindelijk moet de koper of opdrachtgever één of meerdere betalingen hebben gedaan vóór de voltooiing van het werk om te kunnen profiteren van de bepalingen van de wet Breyne.

De belangrijkste garanties van de Wet Breyne

De wet Breyne voorziet een verplichte garantie die in het bouwcontract moet worden opgenomen om de koper te beschermen tegen mogelijke insolventie van de verkoper. Deze garantie neemt de vorm aan van een borgstelling die wordt uitgevoerd door de aannemer of het bouwbedrijf bij de Deposito- en Consignatiekas. De borgstelling bedraagt 5% van de prijs van het te bouwen gebouw wanneer de aannemer is erkend als Blavier. In de praktijk zal Blavier een elektronische storting doen via de e-DEPO-toepassing op de website van de FOD Financiën

Volgens de wet Breyne moet een niet-erkende aannemer een garantie ter hoogte van 100% van de prijs van het gebouw storten.

Oplevering in twee fasen : Het is de wet Breyne die het systeem van voorlopige oplevering en definitieve oplevering heeft ingesteld. Deze verplichte dubbele oplevering stelt de opdrachtgever in staat om alle vier seizoenen door te brengen in zijn nieuwe woning voordat de goede uitvoering van het werk definitief wordt goedgekeurd. Voor meer informatie over de voorlopige en definitieve opleveringen, klik hier.

Goed om te weten : Bij Blavier wordt de eerste helft van de borg vrijgegeven bij de voorlopige oplevering van jouw huis en de tweede helft bij de definitieve oplevering.

Tienjarige garantie : In het kader van een nieuwbouwproject beschermt een verplichte garantie de potentiële koper tegen alle constructiefouten die de structuur van het gebouw beïnvloeden (stabiliteit, waterdichtheid, enz.). Dit staat bekend als de tienjarige aansprakelijkheidsgarantie. Met een volledig op maat gemaakt project van Blavier ben je natuurlijk beschermd door de tienjarige garantie, die ingaat vanaf de voorlopige oplevering van jouw woning en tien jaar geldig blijft. Klik hier voor meer informatie over garanties

Eigendomsoverdracht en risico’s : De rechten van de verkoper op de grond en de bestaande constructies worden onmiddellijk overgedragen aan de koper. De eigendomsoverdracht vindt plaats naarmate de materialen worden geïncorporeerd.

Daarentegen wordt de verantwoordelijkheid voor de risico’s pas overgedragen bij de voorlopige oplevering van de werken. Dit betreft de risico’s van totaal of gedeeltelijk verlies van het object door onvoorziene omstandigheden of overmacht, zoals vandalisme, diefstal, brand, enz.

Andere garanties onder de Wet Breyne

De wet Breyne waarborgt de opdrachtgever van een duidelijk contract waarin bepaalde belangrijke informatie op een transparante manier wordt vermeld:

 • Totale kosten van het werk
 • Doorlooptijden
 • Betalingsafspraken
 • Bouwvergunning
 • De begindatum van de werkzaamheden
 • Voorzieningen in geval van vertraging
 • Eventuele vergoeding
 • Indien van toepassing, de mogelijkheid van een prijsherziening
 • Enz. 

Een contract dat is afgesloten onder de wet Breyne en deze bepalingen niet bevat, kan nietig worden verklaard. 

Laten we ook benadrukken dat de aannemer, de projectontwikkelaar of het algemene bouwbedrijf geen betaling mag eisen (of accepteren) voordat het contract is afgesloten.

De prijs vermeld in het contract moet alle werken omvatten die nodig zijn voor een zogenaamde « normale » bewoonbaarheid. 

Met Blavier behoren onaangename verrassingen tot het verleden. Van het lastenboek tot het contract werken onze experts op een transparante manier en verstrekken gedetailleerde, duidelijke en volledige informatie over de prijs, de deadlines en de uit te voeren werken.

Is de wet Breyne verplicht?

De bescherming geboden door de wet is dwingend, wat betekent dat hiervan niet contractueel kan worden afgeweken. Het niet naleven van de wet Breyne kan leiden tot de nietigheid van het contract of de betreffende clausule in het contract. 

Aan de andere kant kan het contract de verplichtingen van de bouwprofessional verzwaren en dus de opdrachtgever verder beschermen.

De wet Breyne en jouw op maat gemaakte woning van Blavier

Wanneer je jouw toekomstige 100% op maat gemaakte huis bouwt met Blavier, ben je uiteraard beschermd door de wet Breyne. Blavier staat je bij in elke fase van jouw project: bodemonderzoek, plannen op basis van jouw project, aanvraag van de bouwvergunning, de volledige bouw van A tot Z, natuurlijk, evenals de voorlopige en definitieve opleveringen.

Bij Blavier ben je een echte projectpartner, omdat we weten dat het bouwen van jouw huis vaak het project van jouw leven is. Daarom geven we de voorkeur aan transparantie op alle niveaus, verder dan de verplichte bepalingen van de wet Breyne, zodat jouw op maat gemaakte project een succes wordt.

Delen