Hoe verloopt de oplevering van een Blavier woning?

Hoe verloopt de oplevering van een Blavier woning?

Laat je een nieuwe woning bouwen? In België verloopt de oplevering van jouw woning in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering

Deze dubbele oplevering, voorzien door de wet Breyne, biedt de bouwheer een uitgebreide bescherming.  Zo kan je minstens een jaar in jouw nieuwe woning wonen voordat de werken definitief worden goedgekeurd.

Wanneer kan de voorlopige oplevering van jouw woning plaatsvinden? Wat zijn de belangrijkste punten om te controleren? Wanneer vindt de eigendomsoverdracht plaats? 

In dit artikel legt Blavier je uit wat je moet weten over de oplevering van jouw nieuwe woning in België.

 

De voorlopige oplevering

 

De voorlopige oplevering is één van de belangrijkste fasen in de bouw van een huis. Er wordt meestal reikhalzend naar uitgekeken, omdat dit het moment markeert waarop jij jouw nieuwe woning kunt betreden. 

 

Wanneer vindt de voorlopige oplevering plaats?

De voorlopige oplevering vindt plaats aan het einde van de werkzaamheden, wanneer het gebouw bewoonbaar en functioneel wordt geacht. 

Alle in het contract vastgelegde werkzaamheden moeten voltooid zijn en de woning moet klaar zijn voor het beoogde gebruik. 

De verwarming moet dus operationeel zijn, de trap moet geïnstalleerd zijn, de deuren moeten zijn geplaatst, enz. Kleine werkzaamheden verhinderen de voorlopige oplevering van een woning niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afdekking van een stopcontact of een schakelaar worden aangebracht, een plint moet worden aangepast of de gevelstenen moeten opnieuw worden gevoegd.

Om over te gaan tot de voorlopige oplevering, maakt Blavier steeds een afspraak met de klant & architect.

Hoe verloopt de voorlopige oplevering bij Blavier?

De voorlopige oplevering vindt plaats in aanwezigheid van de bouwheer, zijn architect en een werfleider van Blavier. 

Samen onderzoeken we het huis grondig (binnen en buiten) om na te gaan of de bouw overeenstemt met de plannen, of het lastenboek is nageleefd en, meer algemeen, of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. 

Wij raden je aan de nodige tijd te nemen om het huis grondig te inspecteren. Blavier staat je bij in deze cruciale fase van het bouwproces.

Eventuele opmerkingen (zichtbare gebreken, kleine reparaties of kleine werkzaamheden) worden vastgelegd in een proces-verbaal van het voorlopige opleveringsverslag. Dit wordt doorgestuurd naar de dienst na verkoop van Blavier, die ervoor zorgt dat de dienstverleners de afwerking uitvoeren.

 

Gevolgen van de voorlopige oplevering voor zichtbare gebreken

De voorlopige oplevering ontslaat de aannemer van aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken – met uitzondering van die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid, die wij hieronder bespreken. 

Als je tijdens de voorlopige oplevering zichtbare gebreken vaststelt, moet je deze toevoegen aan het verslag van de voorlopige oplevering.

Overdracht van eigendom 

De voorlopige oplevering betekent de eigendomsoverdracht van de woning aan de klant. Blavier overhandigt de sleutels en je kan je nieuwe woning betreden.

Met de voorlopige oplevering worden ook de risico’s (diefstal, brand en andere) overgedragen. Het is dus belangrijk dat je als eigenaar de nodige verzekeringen afsluit om jouw eigendom vanaf de voorlopige oplevering te beschermen.

 

Tienjarige aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

 

Wanneer je jouw woning door Blavier laat bouwen, vormt de voorlopige oplevering het startpunt voor de tienjarige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

De tienjarige aansprakelijkheid (of tienjarige garantie) beschermt de klant tegen gebreken die de structuur of de stabiliteit van het gebouw of een van zijn essentiële elementen aantasten. Deze garantie geldt dus alleen voor ernstige gebreken. Het maakt niet uit of ze zichtbaar of verborgen zijn. 

Zoals de naam al aangeeft, geldt de tienjarige aansprakelijkheid voor tien jaar. De duur ervan is dwingend, maar niet het uitgangspunt. 

De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken heeft betrekking op kleine gebreken. Deze moeten noodzakelijkerwijs verborgen zijn om onder deze garantie te vallen. Met andere woorden, een normaal voorzichtige en zorgvuldige klant had ze niet kunnen ontdekken en ze werden niet ontdekt op het ogenblik van de voorlopige oplevering. 

Blavier geeft  op verborgen kleine gebreken garantie gedurende één jaar vanaf de voorlopige oplevering.

 

Oplossen van eventuele gebreken

Na de voorlopige oplevering, en vóór de definitieve oplevering, zorgt Blavier voor het herstellen van eventuele gebreken en het voltooien van de kleine werkzaamheden die in het rapport worden vermeld. 

De voorlopige oplevering betekent ook het begin van de periode waarin je jouw woning grondig kunt inspecteren.  

De voorlopige oplevering is dus een positieve en constructieve stap. Ze vormt een essentiële basis voor de definitieve oplevering.

 

De definitieve oplevering

De definitieve oplevering is het moment van definitieve goedkeuring van het werk door de bouwheer. 

Wanneer vindt de definitieve oplevering plaats?

Tussen de voorlopige en de definitieve oplevering moet minstens een jaar liggen. Zo kun je nagaan of jouw nieuwe woning de vier seizoenen probleemloos doorkomt.

De definitieve oplevering vindt plaats wanneer de kleine herstellingen die in het voorlopige opleveringsverslag worden vermeld, zijn uitgevoerd.

Wat is het doel van de eindoplevering?

De eindoplevering is de laatste fase in de bouw van jouw woning. Na een bepaalde periode van testen erken je als eigenaar de kwaliteit van de bouw en de goede uitvoering van het werk door het bouwbedrijf.

De borgstelling

In het kader van de Wet Breyne stelt de aannemer een garantie bij een financiële instelling. Het bedrag van deze waarborg bedraagt 5% van de prijs van het werk voor een erkend aannemer zoals Blavier.

De eerste helft van deze borgtocht wordt vrijgegeven bij voorlopige oplevering, de tweede helft bij definitieve oplevering.

Afsluiting van het contract

De definitieve oplevering betekent ook het einde van jouw contractuele relatie met Blavier.

Het is tijd om volop van jouw nieuwe woning te genieten!

Wanneer treedt de Wet Breyne in werking?

 

Wanneer treedt de Wet Breyne in werking?

 

Dit systeem van voorlopige en definitieve oplevering is voorzien in de Wet Breyne. 

Het beschermt de bouwheer die een woning op plan of in aanbouw koopt. 

Opdat de wet van toepassing zou zijn, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

  • De woning moet in België gelegen zijn en bestemd zijn voor bewoning.
  • Er is slechts één aannemer belast met de werkzaamheden.
  • Er moeten één of meer betalingen zijn verricht voordat het werk volledig is voltooid. 
  • Het afgesloten contract moet een oplevering in twee fasen bevatten.

Voor een sleutel-op-de-deur woning van Blavier bestemd voor bewoning geniet je dus van de uitgebreide bescherming van de wet Breyne.

Als je vragen hebt, staat jouw team van Blavier-experts ter beschikking.

 

Nuttige links:

Wat is inbegrepen bij een Blavier sleutel op de deur woning?

Welk budget voor mijn sleutel op de deur woning?

Hoe een voorontwerp voor jouw toekomstig bouwproject beginnen?

Welke stappen komen er allemaal kijken bij de bouw van een huis?

Delen