Milieuvergunning: wat zijn de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië?

31 October 2018 - ,

Een hypothecaire lening, een bodemonderzoek, een bouwvergunning … Een huis bouwen, brengt heel wat administratieve rompslomp met zich mee. Heb je trouwens ook al gedacht aan je milieuvergunning? En weet je waar je die moet aanvragen en aan welke voorwaarden je moet voldoen? Neen? Geen probleem! Lees snel verder om meer te weten te komen over milieuvergunningen: aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je ze moet aanvragen in Vlaanderen én Wallonië.

Waarom moet je een milieuvergunning aanvragen?

De afgelopen jaren zijn we ons meer en meer bewust geworden van de grote gevolgen die de opwarming en vervuiling van de aarde hebben voor de natuur en onze gezondheid. Om iedereen op aarde een optimale levenskwaliteit te garanderen, moeten we dus lief zijn voor het milieu. Daarom hebben onze gewesten wetten vastgelegd die alle bedrijven, van grote onderneming tot kleine zelfstandige, verplichten om zorg te dragen voor mens en natuur. In Vlaanderen hebben die wetten geleid tot het invoeren van een ‘omgevingsvergunning’. In Wallonië heeft men het in dat geval over een ‘permis d’environnement’. Weet je niet zeker of je die specifieke vergunning nodig hebt bij de bouw van je droomhuis? We vertellen je graag meer over de regels in Vlaanderen én Wallonië.

De situatie in Vlaanderen

Met het invoeren van de omgevingsvergunning werden vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, voor het verkavelen van gronden, voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor kleinhandelsactiviteiten en voor het wijzigen van kleine landschapselementen en vegetatie vervangen en verenigd onder één en dezelfde noemer. Je hebt zo’n omgevingsvergunning sowieso nodig bij het uitvoeren van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2), bij het verkavelen van een grond, maar ook bij het bouwen van een nieuwe woning.

Om een omgevingsvergunning te verkrijgen, moet je online een aanvraag indienen bij het ‘omgevingsloket’, waarna er een openbaar onderzoek en een raadplegingsprocedure wordt opgestart. Complexere dossiers worden behandeld op Vlaams of op provinciaal niveau, maar de meeste aanvragen worden gewoon verwerkt op gemeentelijk niveau.

Een snelle blik op Wallonië

In Wallonië is een omgevingsvergunning verplicht voor tal van activiteiten, of ze nu industrieel, commercieel of ambachtelijk zijn. Bij de bouw van privéwoningen die voorzien zijn van een mazouttank met een inhoud van meer dan 3.000 liter of een individueel zuiveringsstation, is het eveneens verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Om te achterhalen of je een vergunning moet aanvragen, kun je de AGW-lijst van de Waalse overheid raadplegen. Die lijst omvat een uitgebreide opsomming van alle activiteiten waarvoor een vergunning verplicht is en welke overlast ze veroorzaken. Heb je een omgevingsvergunning én een stedenbouwkundige vergunning nodig voor je bouwproject? Goed nieuws: ook in Wallonië vallen beide nu samen onder één noemer en hoef je dus slechts één vergunning aan te vragen in de gemeente waar je van plan bent om te bouwen. Weet wel dat het milieudeel van die vergunning om de 20 jaar herzien moet worden, terwijl het stedenbouwkundige deel voor onbepaalde duur geldig is.

Blavier helpt je graag

Is het allemaal een beetje veel? Maak je maar geen zorgen. Bij Blavier staan we klaar om al je vragen te beantwoorden en je te helpen met de administratie van je bouwproject. Daarvoor krijg je een eigen contactpersoon die je bijstaat van het begin tot het einde van je project. Want jou het juiste advies geven, is onze prioriteit!

Delen